STĘCHŁY, S. Profesor, który pamiętał. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 36, n. 6, p. 518, 31 grudz. 1983.