JĘDRZEJEWSKI, S. Psalm 22 w ewangelicznej interpretacji pasyjnej. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 65, n. 3, p. 197–210, 30 wrz. 2012.