CHMIEL, J. Laudacja wygłoszona w czasie promocji o. prof. dra hab. Augustyna Jankowskiego OSB doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 50, n. 1, p. 51–56, 31 mar. 1997.