PINDEL, R. O model rozwoju idei Ciała Chrystusa u świętego Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 47, n. 3, p. 188–196, 30 wrz. 1994.