JANKOWSKI, A. Ks. STANISŁAW MĘDALA, Chrystologia Ewangelii św. Jana, Kraków 1993. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 47, n. 1, p. 62–63, 31 mar. 1994.