CHMIEL, J. Siedem spojrzeń na płciowość w Biblii. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 50, n. 1, p. 28–35, 31 mar. 1997.