SWETNAM, J. Hesed w Starym Testamencie a eleos w Nowym. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 51, n. 4, p. 251–260, 31 grudz. 1998.