JĘDRZEJEWSKI, S. Apokaliptyka jako rodzaj literacki. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 51, n. 1, p. 29–35, 31 mar. 1998.