MACIEJEWSKI, A. KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK, Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Studium z zakresu historii redakcji, Lublin 2000. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 58, n. 4, p. 310–311, 31 grudz. 2005.