MELCZEWSKI, P. Niewłaściwe postępowanie Piotra w Antiochii (Ga 2, 14). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 58, n. 4, p. 263–277, 31 grudz. 2005.