JĘDRZEJEWSKI, S. Angelologia etiopskiej Księgi Henocha (Henet). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 59, n. 3, p. 203–218, 30 wrz. 2006.