ZYZAK, W. Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki, red. ks. Wojciech Mleczko CR, Wydawnictwo św. Jana Pawła II, Kraków 2014, 168 s. (Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, 8). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 67, n. 4, p. 381–383, 31 grudz. 2014.