MIODEK, J. WITOLD OSTAFIŃSKI, Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej. Studium homiletyczno-retoryczne, Kraków 2002, 197 s. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 56, n. 4, p. 312–314, 31 grudz. 2003.