WRONKA, S. KRZYSZTOF BARDSKI, Ἡ κοινὴ διάλεκτος. Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, wydanie drugie poprawione, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2000, 84 s. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 56, n. 4, p. 309–312, 31 grudz. 2003.