WITKOWSKI, S. Rz 1, 16-17 jako główna teza Listu do Rzymian. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 59, n. 2, p. 97–104, 30 cze. 2006.