SKUPIŃSKA-LOVSET, I. Sympozjum naukowe poświęcone najnowszym badaniom wybranych aspektów kultury starożytnej Palestyny (Łódź 2005). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 59, n. 1, p. 57–60, 31 mar. 2006.