WITKOWSKI, S. Dramat ludzkiego ja (Rz 7, 14-25). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 60, n. 4, p. 263–272, 31 grudz. 2007.