ZATWARDNICKI, S. Granice metody historyczno-krytycznej w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 67, n. 2, p. 143–165, 30 cze. 2014.