PINDEL, R. O potrzebie ekskulturacji w procesie inkulturacji. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 60, n. 4, p. 245–252, 31 grudz. 2007.