PIKULIŃSKI, P. Deuteronomistyczna koncepcja konfrontacji Eliasza z Achabem. Studium historyczno-krytyczne 1 Krl 17, 1; 18, 1–2. 41–46. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 76, n. 1, p. 5–44, 31 mar. 2023.