KAPERA, Z. J. Ksiądz profesor Jerzy Chmiel a badania rękopisów z Qumran. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 73, n. 4, p. 325–342, 31 grudz. 2020.