KANTOR, M. Wspomnienie o księdzu Jerzym Chmielu jako znawcy judaizmu biblijnego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 73, n. 4, p. 343–347, 16 mar. 2021.