LICHAŃSKI, J. Z. Tłumaczenie – z poprawkami Jana Maleckiego – Ewangelii według św. Mateusza przez Stanisława Murzynowskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 73, n. 3, p. 219–239, 30 wrz. 2020.