WOJNOWSKI, S. Umiędzynarodowienie kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2017–2018, digitalizacja rocznika „Analecta Cracoviensia” 1–24 (1969–1992) oraz Repozytorium Instytucjonalne Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 72, n. 1, p. 95–96, 31 mar. 2019.