KRZYCH, B. K. Sollemnia Coronatio Summi Pontificis. „Ordines” mszy koronacyjnych papieży Jana XXIII i Pawła VI. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 72, n. 1, p. 17–64, 31 mar. 2019.