KOWALSKI, J. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w roku 1972. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 26, n. 5–6, p. 326–328, 31 grudz. 1973.