CHMIEL, J. Szkice homilii chrzcielnych (numeracja czytań wg Obrzędów chrztu dzieci). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 26, n. 1, p. 44–47, 28 luty 1973.