BARTNICKI, R. Prorok z Nazaretu w Galilei (Mt 21, 11). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 25, n. 4–5, p. 213–218, 30 paź. 1972.