CHMIEL, J. Paweł VI o zadaniach współczesnej egzegezy biblijnej. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 27, n. 4–5, p. 265–271, 31 paź. 1974.