SMEREKA, W. Ewangelia księgą Roku Świętego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 27, n. 3, p. 161–168, 30 cze. 1974.