DANIELSKI, W. Wybrane fragmenty oficjum za zmarłych według odnowionej ,,Liturgia horarum”. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 27, n. 1–2, p. 95–102, 30 kwi. 1974.