CHMIEL, J. Model kobiety w Biblii. Zarys hermeneutyczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 48, n. 4, p. 255–259, 31 grudz. 1995.