CHMIEL, J. O. HUGOLIN LANGKAMMER OFM, Wprowadzenie i komentarz do ewangelicznych opisów Męki Pańskiej, Lublin 1975. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 29, n. 5–6, p. 340, 31 grudz. 1976.