ŁACH, J. Pokłon magów (Mt 2, 1–12). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 29, n. 5–6, p. 260–270, 31 grudz. 1976.