RODZIŃSKI, S. Biblia w oczach dziecka. Refleksje na temat plastycznej ekspresji dziecka i jej związków z przyswajaniem treści wiary. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 28, n. 6, p. 270–271, 31 grudz. 1975.