CHMIEL, J. Mentalność biblisty. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 23, n. 6, p. 297–301, 31 grudz. 1970.