ŁACH, J. Nowy komentarz do czwartej ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 23, n. 4–5, p. 234–240, 31 paź. 1970.