SZYMAŃSKI, P. F. Przedmiot nawrócenia w świetle wypowiedzi Ap 3, 3a. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 60, n. 1, p. 43–53, 31 mar. 2007.