KARPIŃSKI, R. Władza nauczycielska Chrystusa w ewangelii św. Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 22, n. 4–5, p. 206–213, 31 paź. 1969.