DANIELSKI, W. Dyrektorium duszpasterskie episkopatu Francji o chrzcie dzieci z 1965 r. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 25, n. 2, p. 138–140, 30 kwi. 1972.