VI, P. List apostolski „motu proprio” papieża Pawła VI „Sedula cura” o reorganizacji Papieskiej Komisji Biblijnej. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 25, n. 1, p. 30–32, 28 luty 1972.