WOJTYŁA, K. Do przewielebnego ks. dr Wacława Świerzawskiego w Krakowie. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 24, n. 2–3, p. 83, 30 cze. 1971.