ŁABUDA, P. Γένοιτό μοι jako dzieło łaski Bożej przyjęte wiarą przez Maryję (Łk 1, 26-38). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 61, n. 1, p. 15–28, 31 mar. 2008.