ZIEMIAŃSKI, S. Udział ludu w śpiewie Propirium Missae. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 21, n. 1–2, p. 55–59, 30 kwi. 1968.