SKOWRONEK, A. W stronę ekumenicznego czynu (na marginesie ogłoszonego przez Sekretariat do Spraw Jedności Dyrektorium Ekumenicznego). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 20, n. 4–5, p. 253–260, 31 paź. 1967.