SALIJ, J. Teologia niedzieli. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 20, n. 4–5, p. 245–253, 31 paź. 1967.