BURZAWA, S. Liturgia po soborze. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 20, n. 4–5, p. 227–234, 31 paź. 1967.