KOWALSKI, J. Życie i działalność ks. dra Ferdynanda Machaya archiprezbitera bazyliki Mariackiej w Krakowie. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 20, n. 4–5, p. 196–209, 31 paź. 1967.