KLAWEK, A. Godzina biblijna. Psalm o opatrzności Bożej (Ps 90). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 19, n. 3, p. 198–202, 30 cze. 1966.