WOLNY, J. Udział polskiej teologii średniowiecznej w pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 19, n. 2, p. 74–82, 30 abr. 1966.